DMCA Szerzői jogvédelmi szabályok


a "amizenenk.hu" tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonát, és webhelyünk felhasználóitól is ezt várjuk el.

Szerzői jogi panaszok eljárásrendje:

Ha úgy véli, hogy jogvédett anyagát szerzői jogokat sértő módon másolták le, és így lett elérhető webhelyünkön, akkor az 1998. évi Digital Millennium (DMCA) jogvédelmi törvény értelmében szerzői jogi felelősünkhöz fordulhat. A DMCA értelmében az érvényes jogsértési panaszt írásban kell eljuttatni a Shutterstock kijelölt felelősének, és annak az alábbiakat kell tartalmaznia:

A panasz szerint megsértett kizárólagos szerzői jog tulajdonosának nevében eljárni jogosult személy aláírásának fizikai vagy elektronikus formája.
A panasz szerint szabálytalanul felhasznált jogvédett anyag azonosítása, illetve egy webhelyen található több megsértett jogvédelmű anyag egyidejű bejelentése esetén az ilyen anyagok bemutató felsorolása.
A panasz szerint jogsértő vagy a jogsértő tevékenység tárgyát képező anyag azonosítása, amelyet el kell távolítani, illetve amelyhez a hozzáférést meg kell szüntetni, továbbá olyan kielégítő tájékoztatás, amely alapján a Shutterstock képes az anyagot megtalálni.
Olyan kielégítő tájékoztatás, amely alapján a Shutterstock kapcsolatba léphet a bejelentővel, például lakcím, telefonszám, valamint – ha erre lehetőség nyílik – olyan e-mail-cím, amelyen keresztül a bejelentő elérhető.
Egy nyilatkozat, amely szerint a bejelentő jóhiszeműen feltételezi, hogy a bepanaszolt anyag felhasználását nem engedélyezte a jogtulajdonos, annak képviselője vagy valamely törvény.
Egy nyilatkozat, amely szerint a panaszos büntető jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a beadványában szereplő állítások megfelelnek a valóságnak, valamint hogy jogosult a panasz szerint megsértett kizárólagos szerzői jog tulajdonosának nevében eljárni.

TÁJÉKOZTATJUK, HOGY AZ USA TÖRVÉNYEI ÉRTELMÉBEN AZ INTERNETES ANYAGOK ELLENI TUDATOSAN FÉLREVEZETŐ JOGSÉRTÉSI PANASZ SÚLYOS BÜNTETÉST VONHAT MAGA UTÁN. EZ KITERJEDHET ANYAGI KÁRTÉRÍTÉSRE, VALAMINT AZ ÁLTALUNK, A JOGTULAJDONOS ÁLTAL VAGY A JOGTULAJDONOS LICENCÉVEL RENDELKEZŐ FÉL ÁLTAL AZ ÖN FÉLREVEZETŐ BEJELENTÉSE MIATT KIFIZETETT ELJÁRÁSI ÉS ÜGYVÉDI KÖLTSÉGEKRE. EMELLETT A BEJELENTŐ ELLEN ELJÁRÁS INDULHAT HAMIS TANÚZÁS BŰNCSELEKMÉNY MIATT.

Jelen tájékoztatásunk nem minősül jogi tanácsadásnak; az érvényes DMCA-bejelentés leírását ismertető jogszabály száma 17 U.S.C. 512(c)(3).

MEGJEGYZÉS: A jelen tájékoztatás csak arról szól, hogy a(z) amizenenk.hu hogyan értesíthető egy vagy több anyag jogi védelmének feltételezett megsértéséről. Ebben a munkafolyamatban nem reagálunk az olyan esetleges megkeresésekre, amelyek tárgya például műszaki támogatás kérése, számlázási kérdés, e-mail-címmel való visszaélés vagy külső fél jogbitorlásának bejelentése.

: / :
DMCA