FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK.A www.amizenenk.hu honlap („Honlap”) üzemeltetője az ninoDJ.hu.

A Honlap látogatói („Látogatók”) a Honlap használatával
elfogadják a jelen felhasználási feltételeket.
A Honlap használatára és a jelen feltételekre a magyar jog az irányadó. A Honlap
kizárólag a hatályos jogszabályoknak megfelelően, mások és az Üzemeltető
jogainak tiszteletben tartásával használható.

Az Üzemeltető a Honlap hozzáférhető tételével ingyenes felhasználási jogot
biztosít a Látogatók számára, a jelen feltételek szerint. Az Üzemeltető fenntartja a
jogot, hogy a Honlap bármely részét, bármikor megváltoztassa vagy törölje.

A Honlap megjelenése, tartalma (így különösen, de nem kizárólagosan bármely
design, látványterv, fotó, videó, grafika és egyéb szerzői mű) teljes egészében
szerzői jogvédelem alá esik. Az Üzemeltető fenntart minden jogot a Honlap
bármely részének, bármilyen módszerrel történő többszörözésével és
nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban. Tilos a Honlap forráskódját, adatbázisát
jogszerűtlen módon megszerezni, visszafejteni, vagy erre törekedni.

A Honlap domain címe az Üzemeltető kizárólagos tulajdona, mellyel kapcsolatos
jogait az Üzemeltető fenntartja
Az Üzemeltető pontos információk közlésére törekszik, de a pontatlan, hibás
információkból eredő károkért felelősséggel nem tartozik. Az Üzemeltető nem
felelős a Website meghibásodásáért, és nem garantálja, hogy a szolgáltatás mentes
a vírusoktól. A Látogatók vállalják a Honlap használatából eredő kockázatot,
beleértve az eszközeik meghibásodásáből eredő károkat is.


Az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a Honlapon elhelyezett linkeken
keresztül elérhető más honlapok tartalmáért.
Jelen feltételeket az Üzemeltető bármikor jogosult egyoldalúan módosítani.

: / :
şartlar